PORT SERVICE

917 83 382

Port Service 

Ved tekniske feil har Hellesjø Bygg Entreprenør AS en serviceorganisasjon med svært kompetente teknikere og håndverkere i beredskap. 

Våre servicebiler er rikt utstyrt med reservedeler og verktøy for å løse de fleste arbeidsoppgaver som skulle dukke opp.

  • UTFORDRING
  • KRISE
  • UTFORDRING
  • SUKSESS

TA KONTAKT